Kadang kita perlu memberikan umpan balik atau feedback pada seseorang. Feedback diperlukan agar seseorang mengetahui kekurangannya dan dapat memperbaikinya.Di perlukan penyampaian feedback yang baik agar individu mengetahui kekurangannya tanpa menyinggung egonya. Berikut ini cara menyampaikan feedback yang baik:

Mintalah ijin dahulu bahwa anda mempunyai feedback untuk seseorang. Bisa dengan bertanya “Bolehkah saya menyampaikan feedback atau masukan?”

Sampaikan feedback dengan cara konstruktif yang elegan jangan dengan feedback yang destruktif. Feedback yang membangun adalah feedback yang berisi aksi yang harusnya dilakukan dan akibat yang positif dari aksi tersebut

Contoh
“Suaranya cuma terdengar menggumam” adalah umpan balik negatif bisa diubah dengan kalimat “Kalau suara kamu jelas yang duduk dibelakang akan mendengar lebih baik” menjadi umpan balik membangun.
“Trainingnya membosankan” adalah feedback mematikan dan bisa diganti dengan kalimat “Traningnya bisa lebih atraktif jika kamu lebih melibatkan audience”

Demikian share singkat ini semoga berguna.

Iklan